Профил

ДП НКЖИ

Новини от Профил

RSS виж всички

В присъствието на министър Ивайло Московски бяха отворени офертите за Рехабилитация на Централна жп гара София

Днес, в 10.00 ч., в сградата на ДП НКЖИ, в присъствието на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски бяха отворени подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”.

НКЖИ ПОЛУЧИ ПЪРВИЯТ ЗА БЪЛГАРИЯ СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ получи първия за България сертификат за съответствие с техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС) за реализация на проекта за „Инженеринг, проектиране и строителство и модернизация на подстанция ”Волуяк” и изграждане на система за телеуправление SCADA.

НКЖИ следва цялостната визия за опазване здравето на своите служители

Служба по трудова медицина към ДП „НКЖИ”, създаде собствена обосновка темата за „Стрес на работното място“.

Литературен празник на жп гара Септември

Днес, по повод Деня на българската поезия и Международния ден на музиката, по инициатива на млади таланти от Септември, ще бъдат раздадени на пътниците от гарата, стихотворения от 15 български поети-класици.

55 пожара в близост до жп линиите за последните месеци

Високите температури и сухото време през последните месеци създадоха предпоставки за възникване на пожари в различни части от железопътната инфраструктура.