От 8 до 10 юни Eвропейският политехнически университет в Перник става домакин на Първия международен студентски фестивал “Green light”.