Дружество „Знание” София започна работа по проект „С нова професия на нова работа” по схема BG051PO001-1.1.07 „Вземи живота си в свои ръце„