Профил

Джест ЕООД
Адрес:
София
Телефони:
02 981 61 43
Факс:
02 981 61 43

Новини от Профил

RSS виж всички

Европейските градове и техните езици

Основната тема за европейския ден на езиците 27 септември 2014 г. е „Градът и езиците“ . Това е идеята и на проект „Tell Me A Story: Multilingual Interactive Learning for Tourist Guides“

Знаещият семеен бизнес – проект или нещо повече

Семейният бизнес е уникален по същността си начин за осъществяване на бизнес дейност, който се отличава от останалия бизнес със своята приемственост, съвместяването на бизнес и семейни отношения, стойността на бизнеса, семейната култура, процеса на бързо вземане на решения, гъвкавостта и унаследяването.

ПЛАНИНСКИЯ КЕКЛИК – БЕНЕФИЦИЕНТ НА СРЕДСТВА ПО Оперативна програма «Околна среда 2007-2013»

На 11.09. 2012 г. ще се проведе заключителната среща с официална пресконференция по проект ”Опазване популацията и местообитанията на планинския кеклик (Alectoris graeca graeca) в България”