Профил

Сдружение ПОКОЛЕНИЯ
Сайт:
http://www.generations-bg.eu

Новини от Профил

RSS виж всички

Национален съвет на БАПЗГ - представяне на обучителни модули и онлайн-платформа проект WHOLE

Проект WHOLE - навлиза в последната от трите си години. През изминалите две проектният консорциум работи с голям интерес и старание за постигане на поставените цели и достигане на крайните резултати, заложени в проектното предложение.

Пилотен семинар по проект WHOLE

В рамките на доброто си сътрудничество с колегите от Българската асоциация на специалистите по здравни грижи Сдружение „Поколения“ проведе на 20. октомври 2017 г. първото пилотно обучение (семинар) по научно-изследователски проект WHOLE

Международен семинар и среща във Франция по проект „Социално предприемачество за хора от третата възраст“

През месец май в гр. По, Франция, беше проведен международен семинар и среща по проект Социално предприемачество за хора от третата възраст.

Обучение на обучители и международна среща по проект WHOLE

През май се състоя поредната проектна среща и първото кратко обучение на обучители за работа с разработените модули за здравослвно хранене и физическа активност на възрастни хора, в което участваха представители на всички партньорски организации

ЛГБТ+ различия на работното място - проект Diversity@Work

Двете години по проект Diverisities@Work изтекоха неусетно и последната среща на консорциума се проведе през октомври в Мадрид