Профил

Сдружение "Разнообразни и равни"

Новини от Профил

RSS виж всички

Покана за медиите: Кръгла маса „Интеграция на ромските деца в училище - предизвикателства и подходи за преодоляването им”, 31.07.2013 г.

Събитието се организира от страна на Сдружение «Разнообразни и равни», в рамките на проект «Заедно в учене и игра», финансиран от Ромски Образователен Фонд.

„Заедно в учене и игра” интегрира ромски деца

Проектът цели социално включване и равен достъп до образование на 290 деца от предучилищна степен на образование до 8 клас.