Профил

Юнит Комфорт
Адрес:
Варна
Телефони:
+359 89 8413252
Сайт:
http://unitcomfort.com
Лице за контакт:
Маринов
Доставка и монтаж на пречиствателни станции за отпадъчни води, резервоари с обем до 210 000 л., каломаслоуловители, мазниноуловители, системи за дъждовна вода и др.Съоръженията са произведени от полиетилен с ниска плътност и не налага укрепване на изкопа с бетон.