Профил

ПаблиКом ЕООД

Новини от Профил

RSS виж всички

АУЕР представиха информационна платформа за модерно обслужване на гражданите и бизнеса в областта на ВИЕ

АУЕР представи резултатите от създаването на информационна платформа, целяща гарантиране на модерно обслужване на гражданите и бизнеса в областта на възобновяемите източници на енергия (ВИE).

Заместник кмета на Столична община г-жа Албена Атанасова откри международната конференция на тема „Инструменти за подкрепа на социалното предприемачество”

Проект: „Механизъм за повишаване на взаимодействието между предприятията и устойчиво развитие /MESSE/” съфинансиран по програма INTERREG IV C на Европейския съюз

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ВЪВЕЖДА НОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) стартира изпълнението на проект по Оперативна програма „Административен капацитет” на стойност 632 677 лв.