СкейлФокус се присъединява към семейството на Българската Аутсорсинг Асоциация. България е признатa в целия свят като една от водещите аутсорсинг дестинации и допълнителното укрепване на положителния ѝ имидж изисква обединени и целенасочени усилия.