Профил

Петя Иванова

Новини от Профил

RSS виж всички

Представяне на проект на „Системни комуникации“ ООД за временна заетост на младежи до 29 годишна възраст

На 5 февруари 2014 г., от 10:30 часа в работно пространство „СОХО“ (ул. „Искър“4) ще се състои официалното представяне на проекта - неговите цели и етапи на реализация.

Представяне на проект на „Системни комуникации“ ООД за временна заетост на младежи до 29 годишна възраст

На 5 февруари 2014 г., от 10:30 часа в работно пространство „СОХО“ (ул. „Искър“4) ще се състои официалното представяне на проекта - неговите цели и етапи на реализация.

Докторанти от СУ участват в двадесетата годишна конференция „Language, Culture and Identity in Language Education”

В духа на добрите академични традиции на Философски факултет и Су „Св. Климент Охридски”, докторанти от Софийския университет представиха резултати от свои изследвания в доклади.