Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания: доставка, монтаж и поддръжка на различни видове съоръжения