На 6 април в хотел Феста в София ще се състои годишният професионален семинар за маникюристи на Cuccio Bulgaria на тема „Цветът на парите. Как да утроите вашия приход“.