Днес, 17.04.2013 г., в 10 часа беше открит третият фирмен магазин на единственото държавно предприятие в млекопреработвателния сектор в страната – Ел Би Булгарикум.