Офисът на Картекс П АД представен на страниците на летния брой на BRAVACASA