Профил

Тракия Прес - ПР ООД
Адрес:
Пловдив, ул. "Ст. Михайловски" 11
Телефони:
032 63 80 90
Сайт:
http://trakiapress.com
Лице за контакт:
Нина Янева
реклама и връзки с обществеността

Новини от Профил

RSS виж всички

Организиран транспорт до работното място в „Прокс – 2” пести време и пари на служителите

Безвъзмездна финансова помощ от 21 711,63 лева ще ползва машиностроителното предприятие „Прокс – 2” ООД, за да осигури организиран транспорт до работното място на 22-ма от своите работници и служители.

38 служители от "Прокс - 2"ООД придобиха нови знания и умения

Близо 660 лева бяха вложени в обучението на един работник в машиностроителното предприятие „Прокс-2” ООД в село Крумово, Пловдивско, благодарение на спечелен проект по Оперативна програма „Човешки ресурси 2007-2013 г.”.

Ефективна и модерна администрация изгражда Община Асеновград

Встъпителна пресконференция по проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Административен капацитет 2007-2013 г."съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ "Инвестиции в хората"