От средата на месец май т.г. Община Стражица изпълнява първия си проект, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.