Профил

eFellows Telepresence
Адрес:
София 1407, България, кв. Хладилника, ул. Козяк 41
Телефони:
02 439 51 12
089 363 3545
Сайт:
http://telepresence.bg
Лице за контакт:
Elena Petlova
eFellows Telepresence e услуга на eFellows Ltd. за Видео-конференции. Тя променя революционно разбирането за отдалечено видео общуване.

Имате повод да се замислите за eFellows Telepresence, ако:
Имате 2 или повече офиса в страната или чужбина
Имате много и чести командировки
Успешната работа изисква непрекъсната директна комуникация между хора от вашия екип

eFellows Telepresence успешно работи за редица компании с различни размери и от различни индустрии. Свържете се с нас, за да разкажем и покажем начините, по които eFellows Telepresence подобрява бизнеса.