На 29 април 2013 г. „Сдружение Родопи без граници" стартира петиция за подкрепа на свободното движение на стоки и хора между България и Гърция и довършването на предвидените проходи между двете страни в Родопите. Целта на петицията е да се обединят хората живеещи от векове в Родопите но все още разделяни поради трудния достъп между тях.