Утре, 6.08.2013 г., откриват тържествено многофункционалната детска площадка в град Пловдив, намираща се в близост до входа на комплекс "Локомотив".