Афилиейт маркетинга е модел, при който рекламодателите заплащат за рекламата само при извършено действие (например: продажба, регистрация и др.).