Европейската програма REECL позволява закупуването на качествени и енергийно ефективни камини, котли и печки за отопление на пелети и биомаса.