Защо някои хора успяват да забогатеят? Да не би да са по-умни от другите хора, или пък работят повече? Дали не са по‑предприемчиви? Може тайната да се крие в тяхното личностно развитие. Може пък да имат подходящо отношение към парите.