Профил

Business Solutions
Адрес:
София, ул. Спътник 17
Телефони:
0898 922920
Сайт:
http://www.b-solutions.biz
Лице за контакт:
Николай Кисов
Предлаганите от нас услуги :
- Внедряване и поддръжка на специализирано решение за куриерски фирми – TRAKS;
- Изграждане, внедряване и поддръжка на управленски информационни системи за обработка и анализ на данни от разнородни източници и представянето им в динамични справки и отчети – Business Intelligence / Data Warehouse с използването на продукта QlikView;
- Консултиране и поддръжка на финансово - счетоводната система за планиране и управление на фирмените ресурси – ERP - Atlantis ERP;
- Изграждане и поддръжка на специализирани софтуерни решения за нуждите на Вашата компаниия.