Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/ организира конференция по проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза”