Списание „Трудов Mонитор” се присъединява към амбициозната инициатива на Бизнес клуб УНСС и ще отразява случващото се по време на 9 Academy.