Профил

Българска стопанска камара
Адрес:
1000, София; ул. Алабин 16-20
Телефони:
02/932 09 11
Сайт:
http://www.bia-bg.com/
Лице за контакт:
Александър Миланов
БСК е единствената българска бизнес организация, член на BUSINESSEUROPE – организация на европейския бизнес от конфедеративен тип, чрез която представлява интересите на българските фирми и работодатели на европейско ниво.

Камарата участва активно в работата на Международната организация на работодателите (IOE), Международната организация на труда (ILO), Европейския икономически и социален комитет (EESC) и Форума на работодателските организации от Югоизточна Европа (SEEEF). БСК е сред учредителите на Съюза на черноморските и каспийски конфедерации на предприемачите (UBCCE).

БСК има подписани договори за сътрудничество с над 70 национални работодателски и бизнес организации от най-развитите страни в Европа, Азия, Америка и Африка.

Камарата участва активно в системата за социален диалог на национално и международно ниво, където отстоява интересите на българския бизнес при промяната на нормативната уредба и административните практики.
Членуващите в БСК браншови организации са страна по всички действащи секторни колективни трудови договори и споразумения.

Съвременният облик на БСК се определя до голяма степен от маниера на работа, сериозния потенциал от специалисти, с който разполага, и разнообразието от услуги, който предлага на своите членове.
БСК работи активно по актуални проблеми на икономиката, като провокира обществена дискусия по съответните теми и, в дух на конструктивност, предлага възможни решения:

Камарата е водещата организация на бизнеса, която участва в разработването на екологичното законодателство, вкл. в сферата на управление на отпадъците и промените в климата.

БСК първа обърна внимание върху проблема с тежката фирмена и междуфирмена задлъжнялост и от 2002 г. досега представя годишни анализи по темата.

Камарата активно работи за реформа на инфраструктурата и енергийната система на страната, за намаляване на административния натиск върху бизнеса чрез редуциране на регулаторните режими, за намаляване дела на сивата икономика, както и за преодоляване на сериозните проблеми в пенсионно-осигурителната и здравно – осигурителната система.

По идея на БСК и с активното участие на нейните експерти:
- бе въведено използването на електронен подпис в България;
- беше създадена Българската фондова борса;
- бяха отменени или смекчени множество регулаторни режими;
- бе инициирана връзката на касовите апарати със системата на НАП,
- стана възможно плащането на такси и данъци чрез POS-терминали, а не само по банков път;
- беше създаден Търговският регистър и др. важни за успешното развитие на бизнеса институции
и много други.

През 20-те тежки години на политико-икономически преход Българската стопанска камара се утвърди като един от водещите партньори на държавата при определянето на икономическата политика, запазвайки своята партийна неангажираност и водейки се единствено от принципите за национално отговорно поведение, компетентност и коректност.

Новини от Профил

RSS виж всички

БСК може да бъде партньор на китайската страна при реализацията на инвестиции в България

Задълбочаване на сътрудничеството в областта на външноикономическите отношения договориха представители на БСК и Търговско-икономическата служба на посолството на Китайската Народна Република в България.

БСК набира оферти за стратегия за създаване на регионални бизнес структури в Кърджали и Смолян

Българската стопанска камара обявява публична покана за набиране на предложения за предоставяне на техническа и научна експертиза за създаване и опериране на регионални структури в подкрепа на заетостта и предприемачеството в Смолян и Кърджали.

Електронна трудова книжка и трансфер на работници между фирмите предлага БСК

БСК предлага да се премахне класа „прослужено време“ и въвеждането на възможност за предизвестие за прекратяване на трудовите договори на работници в пенсионна възраст.

БСК не подкрепя личната имуществена отговорност на мениджърите, ако не изплащат заплати при финансови затруднения

БСК не подкрепя личната имуществена отговорност на мениджърите, ако не изплащат заплати при финансови затруднения

Фирмите могат да усвояват евросредства за иновации директно от ЕК

Българската стопанска камара организира семинар за фирми за възможностите за директно европейско финансиране на иновационната дейност в българските компании по европейската програма "Хоризонт 2020"