Профил

BSERC

Новини от Профил

RSS виж всички

Семинар: Енергийно-ефективни услуги в сградния сектор, София, 29.03.2018 г.

Черноморският изследователски енергиен център организира семинар, посветен на енергийно-ефективните услуги в сградния сектор, който ще се състои на 29 март 2018 г. в Сентръл Парк Хотел София (гр. София, бул. Витоша 106) от 9:30 до 13:30 ч.

Седем български ЕСКО подписаха Европейски професионален кодекс

Европейският професионален кодекс за договори с гарантиран резултат (ДГР) е съвкупност от ценности и принципи, необходими за успешното, професионално и прозрачно изпълнение на проекти в областта на ДГР.

Професионален кодекс за прозрачност на европейските пазари на енергийни услуги

Европейският кодекс за договори с гарантиран резултат (ДГР) подкрепя висококачествените енергийни услуги и прозрачността на пазарите в областта на ДГР. Той определя главните ценности и принципи за успешните ДГР.

Семинар по проект "“Иновативни мрежови технологии за чиста, ефективна и сигурна електроенергийна система в Европа” (GridTech), София, 27.06.2014

На 27.06.2014 г. в София ЕСО и ЧИЕЦ организират семинар по европейския проект GridTech, посветен на включването на ВЕИ в електроенергийната система.

Спестяване на енергийни разходи без капиталови разходи

Договори с гарантиран резултат (ДГР) – една неизползвана досега възможност