Профил

CORE Association
Адрес:
бул "Шипченски Проход" 18А, ап.15, София, България
Сайт:
http://www.cyrillicregistry.com
Лице за контакт:
Екатерина Дурева
Превърни интернет на Кирилица, изполчвайки новите домейни .САЙТ и .ОНЛАЙН.

Използвайки кирилица домейните .САЙТ и .ОНЛАЙН ще допринесат за създаването на съдържание онлайн, което е лесно достъпно за четене и разбиране от интернет потребителите по цял свят. Над 360 милиона хора боравят с кирилица, възползвай се!