Профил

Консулсис ООД

Новини от Профил

RSS виж всички

Нови възможности за заетост в "Глобал Метрикс" ЕООД по процедура BG05M9OP001-1.003, “Ново работно място 2015“

Намирането на професионална реализация е предизвикателство не само пред завършващите висше образование млади специалисти, но и за тези, които са в ситуация на безработица.

В община Рила ще се проведе пресконференция за приключването на проект по ОПАК

На 21 август 2014 г., /четвъртък/, от 11:00 часа в Залата на Туристически информационен център, гр. Рила, ул. Г. Бенковски, 2 (в сградата на Читалище „Хр. Ботев“) ще се проведе пресконференция за приключването на проект по ОПАК.

Кайнарджа разработи новия си ОПР с проект по ОПАК

Община Кайнарджа успешно приключи проект по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № 13-13-181/12.11.2013 г.

В Община Кайнарджа ще се проведе заключителна пресконференция по проект по ОПАК

На 25 юли 2014 г. (петък), от 13.30 ч. в Залата на община Кайнарджа ще се проведе пресконференция по приключването на проект по Оперативна програма "Административен капацитет".

Община Дългопол успешно приключи проект по Оперативна програма „Административен капацитет“

Община Дългопол приключи проект по ОПАК за изграждане на устойчива професионална компетентност на служителите на община Дългопол, съобщи на заключителната пресконференция ръководителят на проекта Румяна Драйчева.