“Школа Елън” – едно вдъхновяващо място в София за чуждоезиково обучение на деца и възрастни и за обучение, свързано с училищната подготовка на ученици.