Българската фирма „БГ Сервиз“ ООД започна работа по проект с име „Излизане на външен пазар на БГ Сервиз и постигане на устойчив бизнес модел на развитие на компанията“.