Българската B2B фирма „БГ Сервиз“ започна работа по проект на програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика“

Дата: 26 Ноември 2012г.

Българската фирма „БГ Сервиз“ ООД, специализирана в предоставянето на B2B услуги в областта на информационните технологии, започна работа по проект № 3ТММ-02-87/20.10.2011г. с име „Излизане на външен пазар на БГ Сервиз и постигане на устойчив бизнес модел на развитие на компанията“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 и е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Според описанието на проекта в срок от 18 календарни месеца ще бъдат извършени различни дейности, които ще позволят усъвършенстването на собствения софтуерен продукт за управление на бизнес потоци nZoom, да се подобри качеството на предоставяните от фирмата услуги, да се закупи и въведе в експлоатация сървърен парк. С подкрепата на проекта ще се направи локализацията на вече усъвършенствания софтуер на различни езици, които ще позволят на българската компания да стъпи на международните пазари със своя продукт. В проектът са включени и дейности по визуализация, както и одитиране след завършването му.

Резултатите от изпълнението на проекта ще се изразят в множество аспекти, сред които: въвеждането на нови продукти и услуги и намаляване на себестойността им, както и повишаването на ефективността и конкурентоспособността на компанията. Средствата ще позволят да се закупят нови по-бързи и ефективни софтуерни продукти за генериране на чертежи и PDF файлове, да се достави и пусне в експлоатация система за автоматизирано симулативно функционално тестване на софтуер, както и да се закупят и пуснат в експлоатация Кол център и Център за клиентски услуги.

Общият размер на разходите за изпълнение по проекта възлиза на 467 980.00 лв., като предоставената от Договарящият орган безвъзмездна финансова помощ е в размер на 325 246.10лв., което представлява 69.5% от очакваните общи допустими разходи.
 

Още новини

RSS виж всички

Фурор на био продуктите на „Вкусове от Италия 2018“

Био продуктите, представени в 14-то издание на зоната „Вкусове от Италия“ се радват на изключителен интерес от посетителите на международните специализирани изложби „Фудтех“ и „Винария“, които се провеждат в Международен панаир Пловдив.

Витализирани вина дебютираха на „Винария“ и грабнаха медали

За първи път на „Винария“ посетителите дегустират вина, създадени под звуците и енергийното въздействие на класическа музика от Бетовен и Вивалди. Още със своя дебют първите в света витализирани вина спечелиха медали от международния конкурс за наградите на изложбата.

24 експоната са шампионите на „Агра“, Фудтех“ и „Винария“

24 експоната станаха победители в Конкурса за иновации на изложбите „Агра“, „Фудтех“ и „Винария“ в Международен панаир Пловдив. В надпреварата участваха рекорден брой претенденти - общо 75 изделия на 56 фирми и научни институти.

Глобалното проучване на Visa показва икономическите ползи за градовете, които преминават към дигиталните разплащания

Нарастващото използване на електронни разплащания чрез мобилно устройство или банкова карта би могло да донесе ползи в размер на 470 милиарда долара годишно за 100 града, включени в специално проучване на Visa, проведено от Roubini ThoughtLab.

Ремонт на Дюзи Инжектори Bosch

София Дизел Център е ремонтно предприятие, специализирано във възстановяването на компоненти от дизеловата горивна система – помпи и дюзи.

БГ Сервиз ООД

БГ Сервиз ООД

Адрес:
ул. Гурко 34Б