Четири нови магистърски програми стартира Факултетът по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“

Дата: 12 Септември 2017г.

В зависимисот от предходната диплома обучението продължава 1 или 2 години, крайният срок за записване във всички магистърски програми на ФМИ е 11 октомври

Четири нови магистърски специалности по направление „Информатика и компютърни науки“ разкрива от учебната 2017/2018 година Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Те заменят съществуващата до момента специалност „Софтуерни технологии“, съобщи зам.-деканът доц. д-р Анна Малинова. Тя уточни, че от днес, 11 септември, започва записването за всички магистърски програми на ФМИ.

Учебните планове на четирите нови специалности включват съвременно и задълбочено обучение по софтуерни технологии със специализации в областите на мобилните системи и приложения, софтуерни архитектури и средства, графични среди и потребителски интерфейси и системи с изкуствен интелект. Академичните формулировки на четирите нови магистърски програми са: „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“, „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“, „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“, „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“.

Подобно на останалите магистърски програми във Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“ и новите ще се изучават в продължение на 1 или 2 учебни години, съответно – 2 или 4 семестъра, в зависимост от предходната изучавана специалност.

Например двугодишните магистратури „Софтуерни технологии със специализация…“ и „Бизнес информатика с английски език“ са предназначени за завършилите образователно-квалификационните степени „Бакалавър” и/или „Магистър“ от всякакви специалности, които искат да получат задълбочени знания в областта на информационните и комуникационни технологии, приложението им в бизнеса и бизнес-ориентирания английски език.

Едногодишните магистърски програми са за бакалаври и/или магистри по специалности от професионално направление „Информатика и компютърни науки”, подчерта доц. Малинова.

Поради бързото навлизане на компютърните технологии в началното училище и прогимназията, налице е голяма необходимост от преподаватели в тези степени на българското училище. През 2017 г. беше извършена актуализация на учебните планове на специалностите по направлението, така че да отговарят на новия Закон за предучилищно и училищно образование, както и на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, обнародвана в Държавен вестник и влизаща в сила от учебната 2017/2018 година.

Завършилите магистърските програми „Обучение по информационни технологии в началното училище” и „Обучение по информационни технологии в прогимназията” във ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“ придобиват квалификация „Учител по информационни технологии в началното училище” и „Учител по информационни технологии в прогимназията”. А магистърската специалност „Обучение по информатика и информационни технологии в училище” дава квалификацията „Учител по информатика и информационни технологии“. След обучението – 1 или 2 години, завършилите могат да преподават „Информатика“ и „Информационни технологии“ на високо професионално ниво, съгласно изискванията на МОН, посочени в образователните стандарти на българското училище, подчерта доц. Малинова.

Квалификация „Учител по математика” придобиват завършилите магистърската програма „Обучение по математика в училище”. Завършилите тази магистърска програма наред с теоретическата подготовка, ще са усвоили уме¬ния, инструменти, техники и методология за успешно обучение на учениците в задължителна и прфилирана подготовка по математика.

Желаещите да придобият само квалификацията „Учител по математика” или „Учител по информатика и информационни технологии” могат да се запишат в едногодишните квалификации със същите имена във Факултета по математика и информатика. Подготовката и в едногодишният, и в двугодишният формат на магистратурата по „Приложна математика“ е концентрирана в областта на математическото моделиране, съчетано с информационните технологии.

Образователните курсове на ФМИ са за желаещи с всякакво образование, които искат да получат или повишат компютърната си грамотност („Информационни технологии“), да усвоят език за програмиране на начално („Въведение в програмирането с JAVA“, „Уеб базирано програмиране“) или експертно равнище („Езици и среди за програмиране в Интернет“, „Интегриране на бази от данни в уеб среда“, „Програмиране с еталони и рамки“), както и английски език за работа в мултинационална компания.

Записванията за магистърските програми, квалификации и курсове във Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет продължават до 11 октомври. Занятията започват от 14 октомври и се провеждат само в събота и неделя. Допълнителна информация е публикувана на сайта на Факултета по математика и информатика: http://fmi-plovdiv.org/
 

Още новини

RSS виж всички

С++ за начинаещи

Стартира записване за курс в 2 части - "Основи на програмирането" и "Въведение в програмирането със C++" за начинаещи.

Цялостен Java SE курс

Пакет от 3 курса - "Основи на програмирането", "Въведение в програмирането с Java" и "Java SE 8" на уникална цена от 749* лева вместо регулярните 1365 лева.

Основи на Софтуерното Тестване

Обучението ще бъде в дневна и/или вечерна форма с обща продължителност от 12 часа. Основи на Софтуерното Тестване е насочен към всички, които желаят да работят и да се развиват в областта на Софтуерното Тестване

ИТ кариера с Open Academy

Кажете "Да" на кариера в ИТ сферата с новото издание на инициативата Open Academy 2018. Ако сте мотивирани и амбициозни, ако имате интерес и желание за професионално развитие в ИТ сферата, Open Academy е правилното решение.

Първи стъпки и Основни концепции в роботиката и програмирането

Скъпи приятели, на 20.01.2018г. стартира курсът ни "Първи стъпки и Основни концепции в роботиката и програмирането".

Mega Communication Ltd.

Mega Communication Ltd.

Адрес:
Пловдив 4023, бул. "Освобождение" №3, офис 336
Телефони:
+359 32 993 215
+359 882 82 91 68