Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ изпълни проект за близо 250 хил. лева

Дата: 10 Декември 2014г.

Връзката между бизнеса и хуманитарното образование е не само възможна, но и необходима за Филологическия факултет на Пловдивския университет. За нас е от значение каква е професионалната реализация на възпитаниците ни. Наясно сме с факта, че бизнесът изпитва остра нужда от подготвени служители и профилът на нашите студенти би могъл отлично да запълни тази ниша.

Това съобщи днес по време на заключителната пресконференция на проекта „Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления” неговият координатор, доц. д-р Петя Бъркалова, зам.-декан на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Тя подчерта, че целта на проекта, стартирал рпрез 2013 г., е да създаде условия на младите хуманитаристи да придобият необходимите компетенции, с които стартът им в бизнес средата да бъде по-успешен.

В резултат на реализирането на проекта, както и за да отговори на търсенето в нововъзникващите образователни ниши, Филологическият факултет разкри новите специалности „Лингвистика с маркетинг” и „Лингвистика с бизнес администрация”. В тях се подготвят специалисти с два чужди езика, мениджърски способности и умения в областта на бизнес администрацията, разказа деканът на факултета доц. д-р Живко Иванов. Заедно с него и доц. Козарова, ръководител проекта, резултатите от успешно приключилия проект представиха още техническият изпълнител Мария Гуджева, финансистът д-р Весела Казашка и представители на партньорските организации, с които съвместно се изпълни проектът – компанията за аутсорсинг услуги „Софика Груп“ АД и електронната медия „Под тепето“ ООД.

Проектът по Договор №BG051PO001-3.1.07-0024 „Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Схема BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”. Общата му стойност е 249 923,67 лв., а продължителността на изпълнение – 20 месеца, каза доц. Козарова.

Тя обясни, че е създадена действаща връзка между висшето образование, научните изследвания и бизнеса – т. нар. три страни на „триъгълника на знанието”. Целта на този подход е да се помогне на студентите да си изградят нагласи за управление на собствената кариера чрез досег до компании с иновативен потенциал по време на следването.

От обновяването на програмите ще се възползват 2000 студенти от двете хуманитарни направления, по които се обучават студентите във Филологическия факултет: „Филология” и „Педагогика на обучението по...”. В тях са включени над 42 специалности и профили, в които академичните знания са адаптирани и надградени в съответствие с динамиката на потребностите на пазара на труда чрез създаване на пазарно ориентирани модули в учебните планове и програми, подчерта доц. Козарова.

Сред модулите са комбинациите от чужд език - немски, английски, гръцки, турски и др., в бизнес среда; публична комуникация; медии и журналистика; презентационни умения; бизнес етикет и кореспонденция; управление на времето, разказа доц. Козарова. Тя уточни, че вече са изготвени учебните материали и програми за английски, немски, френски, испански, италиански, руски, полски, чешки, сръбски, новогръцки и турски и още от втория семестър на миналата учебна година е започнало обучението по тях, като дори завършващите през първата година на проекта студенти се възползваха от част от ориентираните към бизнеса нововъведения. Новите специалности – „Лингвистика с маркетинг” и „Лингвистика с бизнес администрация”, също започват апробиране във времевата рамка на действие на проекта – 20 месеца.

Стремежът на екипа по проекта „Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления” бе реализиране на образование, водещо до икономика на знанието, като се създаде широк набор от езикови компетенции, но също така и рефлекси за динамиката на пазара, предприемачески дух и социални ангажименти. Младите хора не просто да се стремят да си намерят работа, а с постигнатите квалификации да създадат работа за себе си и за другите, обобщи философията на проекта деканът на Филологическия факултет доц. д-р Живко Иванов.

Преди разкриването на специалностите „Лингвистика с маркетинг” и „Лингвистика с бизнес администрация”, вече имахме обратна връзка с наши студенти, завършили първите випуски на специалности, означени като „Български и чужд език”, „Два чужди езика” и „Приложна лингвистика”, разказа доц. Иванов. Тяхната професионална реализация във фирми като BulWork, „Софика груп” АД и „Под тепето” ООД, както и отделни връзки с Liebher, Shneider, EVN и други големи компании в Пловдив и в Южна България демонстрира връзката между висшето филологическо образование и пазара, потребяващ специалисти с владеене на роден и чужд език, както и на специалисти с няколко езика в комбинация, подчерта Деканът.

Линията на факултета съвпада със стратегията на ПУ „Паисий Хилендарски“ и Община Пловдив за създаване на технологични паркове и иновативни клъстери, които да развият икономиката на региона, а това няма да е възможно без специалисти с езикови и добавени към тях допълнителни компетенции като аналитични умения, комуникационни умения, офис култура, бизнес умения, основни компютърни умения, социална грамотност, обясни доц. Бъркалова.


ПАРТНЬОРИТЕ

„Софика Груп” АД е най-голямата компания за аутсорсинг на бизнес процеси в България, с динамично развитие и висок иновативен потенциал. Финансово стабилен, бързо разрастващ се регионален лидер, компанията разполага с капацитет от 1100 места, разделени в три центъра – София, Пловдив, Скопие, и предоставя на водещи местни и глобални клиенти богат избор от услуги, свързани с бизнес процеси, информационни технологии и човешки ресурси. В Пловдив „Софика Груп” откри офис през 2012 г. именно заради благоприятната бизнес среда и наличието на високообразовани млади хора, владеещи различни езици.

„Под тепето” ООД е собственик на водещата в Пловдив и региона електронна медия www.podtepeto.com, известна със социалната си ангажираност и медийно партньорство и подкрепа при провеждане обществено значими кампании и благотворителни каузи. „Под тепето” ООД е носител на награда „Пловдив” за журналистика за 2011 г. и на наградата „Смели репортери” на СОФИЯ ПРЕС и Центъра за развитие на медиите за най-влиятелна регионална медия в България.
 

Още новини

RSS виж всички

Първи стъпки и Основни концепции в роботиката и програмирането

Скъпи приятели, на 20.01.2018г. стартира курсът ни "Първи стъпки и Основни концепции в роботиката и програмирането".

ИТ кариера с Open Academy

Кажете "Да" на кариера в ИТ сферата с новото издание на инициативата Open Academy 2018. Ако сте мотивирани и амбициозни, ако имате интерес и желание за професионално развитие в ИТ сферата, Open Academy е правилното решение.

Основи на Софтуерното Тестване

Обучението ще бъде в дневна и/или вечерна форма с обща продължителност от 12 часа. Основи на Софтуерното Тестване е насочен към всички, които желаят да работят и да се развиват в областта на Софтуерното Тестване.

Цялостен Java SE курс

Пакет от 3 курса - "Основи на програмирането", "Въведение в програмирането с Java" и "Java SE 8" на уникална цена от 749* лева вместо регулярните 1365 лева.

С++ за начинаещи

Стартира записване за курс в 2 части - "Основи на програмирането" и "Въведение в програмирането със C++" за начинаещи.

Mega Communication Ltd.

Mega Communication Ltd.

Адрес:
Пловдив 4023, бул. "Освобождение" №3, офис 336
Телефони:
+359 32 993 215
+359 882 82 91 68