Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ приключи успешно проект за пазарно ориентирани модули в хуманитарните направления

Дата: 09 Декември 2014г.

Резултатите от успешно приключения си проект „Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления“ ще представи на пресконференция утре, 10 декември, Филологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. В рамките на 20 месеца проектът по сключен договор BG051PO001-3.1.07-0024 се изпълняваше съвместно с компанията за аутсорсинг услуги „Софика Груп“ АД и електронната медия „Под тепето“ ООД. Общата стойност на изпълнените дейности е 249 923,67 лв., обясни ръководителят на проекта доц. д-р Станка Козарова.

В рамките на проекта бяха извършени двупосочни анализи под надслов: „Филологически факултет - пазар на труда“, за да се установи какъв потенциал има факултетът да отговори на новите потребности на пазара, както и какви изисквания за нови умения, нагласи и компетентности има към специалистите на факултета и какви нови методи на преподаване трябва да се въведат. След регистриране на „дефицитите“ в учебните планове и програми бяха изготвени предложения за адаптиране и надграждане чрез създаване на пазарно ориентирани модули.

Реални потребители на дейностите по проекта са 2000 студенти от двете хуманитарни направления, по които се обучават студентите във Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“: „Филология“ и „Педагогика на обучението по...“. Техните академични знания бяха адаптирани и надградени в съответствие с динамиката на потребностите на пазара на труда чрез създаване на пазарно ориентирани модули в учебните планове и програми.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Схема BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“.

КОЛЕГИ,

Пресконференцията ще се проведе на 10 декември, сряда, от 10:30 ч. в зала „КОМПАС“ на Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ №24. Резултатите от проекта ще представят деканът на Филологическия факултет доц. д-р Живко Иванов, зам.-деканът по научна дейност доц. д-р Петя Бъркалова, ръководителят на проекта доц. д-р Станка Козарова, експертът Мария Гуджева и представители на партньорските организации.
 

Още новини

RSS виж всички

С++ за начинаещи

Стартира записване за курс в 2 части - "Основи на програмирането" и "Въведение в програмирането със C++" за начинаещи.

Цялостен Java SE курс

Пакет от 3 курса - "Основи на програмирането", "Въведение в програмирането с Java" и "Java SE 8" на уникална цена от 749* лева вместо регулярните 1365 лева.

Основи на Софтуерното Тестване

Обучението ще бъде в дневна и/или вечерна форма с обща продължителност от 12 часа. Основи на Софтуерното Тестване е насочен към всички, които желаят да работят и да се развиват в областта на Софтуерното Тестване

ИТ кариера с Open Academy

Кажете "Да" на кариера в ИТ сферата с новото издание на инициативата Open Academy 2018. Ако сте мотивирани и амбициозни, ако имате интерес и желание за професионално развитие в ИТ сферата, Open Academy е правилното решение.

Първи стъпки и Основни концепции в роботиката и програмирането

Скъпи приятели, на 20.01.2018г. стартира курсът ни "Първи стъпки и Основни концепции в роботиката и програмирането".

Mega Communication Ltd.

Mega Communication Ltd.

Адрес:
Пловдив 4023, бул. "Освобождение" №3, офис 336
Телефони:
+359 32 993 215
+359 882 82 91 68