GEFCO оптимизира обработката на поръчки чрез съвместна система за управление на спедитори (Carrier Management System)

Дата: 07 Ноември 2013г.

Курбевоa, 07 Ноември 2013 г. – За GEFCO - лидерът в автомобилната логистика - качеството е ядрото на услугата. Отдел Поръчки вече разполага с платформа, позната като CMS - Carrier Management System (Система за управление на спедитори). Платформата позволява да се координират партньорите-превозвачи и да се публикуват онлайн търгове във формат на холандски аукцион*.

Разработена и внедрена с помощта на CEREZA – компания за управленски и IT-системи, иновационната платформа ще оптимизира управлението на подизпълнителите и ще подсили капацитета на GEFCO за обработката на поръчки.

Системата CMS е част от програмата TOSCA, която е внедрена през 2011 г. за да подпомогне разработването на глобална визия за веригата на доставки на GEFCO.

Продукт с ярка следа и силно въздействие
Основната функция на CMS платформата е да улесни работата на отделите за поръчки на GEFCO.
Системата, работеща на няколко езика, позволява на превозвачите да се включат в базата данни на GEFCO, така че да може да участват в търговете за пренасочване на редовните товарни потоци.

Комбинация на лекота в използването и персонализиране на потребителския интерфейс
Платформата ползва база данни за превозвачите, отговарящи на всички критерии за определяне на най-добрите доставчици по дадена заявка.
Тази съвместна база данни мое да се използва също и от мрежата с наети превозни средства на Групата GEFCO. С включени над 8,000 превозвачи, базата данни предлага на операторите на GEFCO достъп до ефективна система. Това от своя страна осигурява и прозрачност на комуникацията между отделните заинтересовани страни, а освен това осигурява на GEFCO много по-добър контрол върху изнесените дейности.
„Изключително доволни сме от начина, по който се извършва въвеждането на CMS в нашите екипи. След като вече разполагаме с тази система, необходими са само няколко кликвания, за да видим отзвука на обявените от нас покани за участие в търг. Също толкова е улеснен и процесът по незабавно уведомяване на съответните превозвачи дали тяхната оферта е приета или е необходима да преразгледат цените си”, обяснява Флориан Шезне, мениджър Доставки за Френски северен регион.

За Ян Стейскал, Мениджър Поръчки за Република Чехия, „чрез CMS се улеснява процеса за предварителен подбор, така че вече можем да съхраняваме информация за по-дълъг период. А по-важното е, че да разполагаме с такава пан-Европейска база данни е съществено предимство, което е продиктувано от обхвата на мрежата на GEFCO.”

Съвременно средство, поставящо качеството за ядро на процеса на подбор
Разгръщането на CMS-платформата е поредното доказателство, че GEFCO се стреми да базира своите услугите на качеството. Тази политика на постоянно подобряване се прилага и за услуги от следващи етапи на веригата за доставки.

Благодарение на CMS, всеки мениджър по доставки може да се радва на иновативно IT-решение. Така е, защото платформата позволяващо да констатират не само разходите, но и дава достъп до класация на подизпълнителите по качество. Вече не е необходимо операторите да търсят само най-добрата цена, а могат да намерят кой предлага най-добрата услуга. „Ето защо системата е жизненонеобходимо средство за подобряване конкурентостта на GEFCO,” подчертава Никола Ресапе, един от мениджърите на Cereza Conseil.

Резултатите са: увеличен контрол на поръчките и закупчици с достъп до информация за качеството на превозваческите услуги.

„Внедряването на CMS в мрежата на GEFCO за сухопътен транспорт илюстрира способността на Групата да прилага иновативни решения, подходящи за всеки етап от веригата на доставки,” акцентира Жилбер Тиши, мениджър Поръчки в GEFCO. „Системата ни помогна да подобрим изпълнението на поръчките, както и да увеличим нашата производителност, като поставяме качеството за ядро на процеса на подбор на наши подизпълнители. Това ни позволи да установим база за сравнение, която всеки да ползва, така че да рационализираме начина на работа с множеството партньори из цяла Европа.”

* Холандският аукцион стартира от начална цена, като е-платформата автоматично намалява цената през зададен интервал от време с една стъпка. Победител е участникът, който пръв потвърди дадена текуща цена. 

Още новини

RSS виж всички

С++ за начинаещи

Стартира записване за курс в 2 части - "Основи на програмирането" и "Въведение в програмирането със C++" за начинаещи.

Цялостен Java SE курс

Пакет от 3 курса - "Основи на програмирането", "Въведение в програмирането с Java" и "Java SE 8" на уникална цена от 749* лева вместо регулярните 1365 лева.

Основи на Софтуерното Тестване

Обучението ще бъде в дневна и/или вечерна форма с обща продължителност от 12 часа. Основи на Софтуерното Тестване е насочен към всички, които желаят да работят и да се развиват в областта на Софтуерното Тестване

ИТ кариера с Open Academy

Кажете "Да" на кариера в ИТ сферата с новото издание на инициативата Open Academy 2018. Ако сте мотивирани и амбициозни, ако имате интерес и желание за професионално развитие в ИТ сферата, Open Academy е правилното решение.

Първи стъпки и Основни концепции в роботиката и програмирането

Скъпи приятели, на 20.01.2018г. стартира курсът ни "Първи стъпки и Основни концепции в роботиката и програмирането".

PR Point

PR Point

Адрес:
гр. София, ул. Любен Каравелов 45, ет.3, ап.7
Телефони:
(+3592) 943 87 04