Медицинският университет в Пловдив създава Център за дистанционно обучение

Дата: 29 Януари 2013г.

До две години в Медицинския университет в Пловдив ще бъде създаден Център за дистанционно обучение, в който ще се преподават 64 модула за магистърски програми в сферата на общественото здраве. Това обяви на пресконференция днес, 29 януари, ректорът на висшето медицинско училище проф. д-р Стефан Костянев, дмн, при старта на проекта, който ще се изпълнява от Факултета по обществено здраве.

Проектът по договор № BG051PO001-4.3.04-0035 - „Създаване на система за ефективно дистанционно електроннобазирано обучение на магистри по обществено здраве” е на стойност 707 254.78 лева и се финансира по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” чрез Европейския социален фонд. Основната цел е да повиши степента на социализацията и трудова реализация на кадрите в сферата на общественото здраве, като се създадат условия за професионално самоусъвършенстване и учене през целия живот, обясни деканът на Факултета по обществено здраве проф. д-р Румен Стефанов, дм.

Проектът ще се изпълнява 2 години, като в този период ще бъдат разработени електронни модули за дистанционно обучение в 64 курса за магистърските програми на факултета. Ефективността на е-обучението ще се гарантира с разработване на технологична и информационна инфраструктура, софтуер, учебни материали и ресурси. За да обезпечи експертният си ресурс, Медицинският университет в Пловдив ще подготви преподаватели и експерти, които ще прилагат електронните методи на обучение. Резултатите ще бъдат нагледно показани по време на пилотен демонстрационен курс с 200 участници в него.

Дистанционното обучение не е иновация само по себе си, подчерта проф. Костянев. Въвеждането му във Факултета по обществено здраве на МУ – Пловдив обаче е уникално, защото сме единствените тук, които предоставят задочна форма на обучение, паралелно с редовния прием на студенти в държавно регулираните специалности, каза той. И добави, че по-голямата част от дипломиралите се във факултета са практикуващи медици, за които електронно базираният курс е нова възможност за придобиване на по-висока образователно-квалификационна степен или втора специалност. Освен това, кадрите в областта на здравеопазването, които заемат управленска позиция, имат спешна потребност от повишаване на квалификацията, а дистанционната форма ще им позволи обучение без откъсване от от жизнената и работна среда.

Целевите групи на проекта са преподаватели от Факултета по обществено здраве, студенти в магистърските програми на ФОЗ, както и административния и техническия персонал за предвиждания по проекта Център за дистанционно обучение (ЦДО). Очакванията са новата форма на обучение да привлече нови курсисти във Факултета и да гарантира трансфер на курсове и акредитация.

Ползата за студентите от въвеждането на електронно базираното обучение ще е достъп до нови информационни източници и иновационни методи на учене, а за преподавателите – придобиване на изследователски опит в една нова научно-приложна дейност, обясни проф. Стефанов. Освен ЦДО, по проекта ще бъде създадена и многофункционална интернет базирана интегрирана учебна платформа за провеждане на електронно обучение в Медицинския университет, добави той.

 

Още новини

RSS виж всички

С++ за начинаещи

Стартира записване за курс в 2 части - "Основи на програмирането" и "Въведение в програмирането със C++" за начинаещи.

Цялостен Java SE курс

Пакет от 3 курса - "Основи на програмирането", "Въведение в програмирането с Java" и "Java SE 8" на уникална цена от 749* лева вместо регулярните 1365 лева.

Основи на Софтуерното Тестване

Обучението ще бъде в дневна и/или вечерна форма с обща продължителност от 12 часа. Основи на Софтуерното Тестване е насочен към всички, които желаят да работят и да се развиват в областта на Софтуерното Тестване

ИТ кариера с Open Academy

Кажете "Да" на кариера в ИТ сферата с новото издание на инициативата Open Academy 2018. Ако сте мотивирани и амбициозни, ако имате интерес и желание за професионално развитие в ИТ сферата, Open Academy е правилното решение.

Първи стъпки и Основни концепции в роботиката и програмирането

Скъпи приятели, на 20.01.2018г. стартира курсът ни "Първи стъпки и Основни концепции в роботиката и програмирането".

Mega Communication Ltd.

Mega Communication Ltd.

Адрес:
Пловдив 4023, бул. "Освобождение" №3, офис 336
Телефони:
+359 32 993 215
+359 882 82 91 68