НАП внедри нова система, облекчаваща работата по събиране на публични вземания в ЕС

Дата: 29 Ноември 2013г.

 

Описание на снимката от ляво на дясно:
Снимка 1: Анелия Александрова, Дирекция ОПАК, Министерство на финансите; Крайчо Крайчев, Технически директор в Мусала Софт; Станислав Данчев, директор на „Централно звено за връзка” при ЦУ на НАП; Таня Славова, Държавен експерт по приходите в НАП.

От 11 ноември в Националната агенция за приходите успешно заработи информационна система "Взаимна помощ при събиране". Софтуерното решение, разработено и внедрено от българска софтуерна компания Мусала Софт, осигурява ефективното взаимодействие на страната ни с останалите държави членки на ЕС в процеса по събиране на публични вземания. Новата система подпомага Агенцията в изпълнението на ангажимента на страната ни за осигуряване на административно сътрудничество и взаимна помощ с органите във всички останали държави в Европейския съюз.

Системата "Взаимна помощ при събиране" автоматизира процеса по въвеждане, обработка и управление на искания за взаимна помощ, постъпващи от други държави или предназначени за други държави в ЕС. Със софтуерното решение също е обхваната и оптимизирана приоритетната за НАП дейност по проследяване на задълженията и погасителните вноски на лицата. В системата са заложени автоматични известявания, конфигурирани съобразно сроковете и изискванията на нормативната уредба. Чрез този процес се подпомага спазването на редица международни спогодби на България.

Достъп до системата и нейните възможности към настоящия момент имат близо 600 служители на НАП в цялата страна. Тя е интегрирана с други вътрешни системи на Агенцията, с едната от които обменя информация в реално време. Преди пускането в експлоатация в системата са мигрирани данни, натрупани за последните 6 години и съхранявани досега в електронни таблици с различен формат.

Софтуерът използва стандартизиран за държавите членки на ЕС формат за трансфер на данни по искания за взаимна помощ. Това позволява автоматизирано да се въвежда постъпващата информация от други държави в ЕС. Така отпада досегашният начин на ръчно въвеждане, което ускорява чувствително процеса на обработка на исканията и практически елиминира риска от допускане на технически грешки при попълване на данните. Това е от приоритетна важност за Агенцията, тъй като в последните години се наблюдава голям ръст на подадените искания за взаимна помощ.

Станислав Данчев, директор на "Централно звено за връзка" при ЦУ на НАП, сподели за проекта - "Преминаването към централизирана система повишава в много голяма степен ефективността на нашия екип. Елиминирането на досегашната интензивна комуникация по електронна поща, свързана с работата по управление на преписките, възможността за импортиране на постъпващите данни от други държави, както и паралелният достъп на голям брой потребители до нужната за тях информация в реално време, са само някои от ползите за НАП от успешната реализация на проекта. Удовлетворени сме, че постигнахме много добър работен синхрон с професионалния екип на Мусала Софт, което позволи да реализираме поставените пред проекта цели в рамките на планираните срокове."

Крайчо Крайчев, Технически директор в Мусала Софт, сподели два интересни аспекта от работата по проекта - "Още в ранен етап от проекта приложихме детайлно прототипиране на системата. Това се оказа успешен подход, тъй като с разработката на прототипи дадохме възможност на екипа на Агенцията да провери и потвърди доколко проектираната система ще отговори на всички техни очаквания. Друг интересен и предизвикателен момент в работата ни по проекта беше миграцията на данни от последните 6 години, които се съхраняваха в разнородни по структура и съдържание електронни таблици. Отново добрата съвместна работа с екипа на НАП ни помогна да успеем да дефинираме и реализираме успешно работещ алгоритъм за извличане, трансформация и импортиране на данните в базата на новата система."

Системата е внедрена в НАП в рамките на проект "Разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административното сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публични вземания - Информационна система "Взаимна помощ при събиране", осъществен по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).

Още новини

RSS виж всички

Първи стъпки и Основни концепции в роботиката и програмирането

Скъпи приятели, на 20.01.2018г. стартира курсът ни "Първи стъпки и Основни концепции в роботиката и програмирането".

ИТ кариера с Open Academy

Кажете "Да" на кариера в ИТ сферата с новото издание на инициативата Open Academy 2018. Ако сте мотивирани и амбициозни, ако имате интерес и желание за професионално развитие в ИТ сферата, Open Academy е правилното решение.

Основи на Софтуерното Тестване

Обучението ще бъде в дневна и/или вечерна форма с обща продължителност от 12 часа. Основи на Софтуерното Тестване е насочен към всички, които желаят да работят и да се развиват в областта на Софтуерното Тестване.

Цялостен Java SE курс

Пакет от 3 курса - "Основи на програмирането", "Въведение в програмирането с Java" и "Java SE 8" на уникална цена от 749* лева вместо регулярните 1365 лева.

С++ за начинаещи

Стартира записване за курс в 2 части - "Основи на програмирането" и "Въведение в програмирането със C++" за начинаещи.

Мусала Софт

Мусала Софт

Адрес:
бул. Драган Цанков 36, СТЦ Интерпред; 1057 София
Телефони:
+359 2 969 58 21