Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е над 200 дни по-близо до по-ефективна и по-модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса

Дата: 29 Октомври 2014г.

Вече са факт 200 успешни дни по проекта „Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти – ефективна и модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса“, по който НСЦРЛП е бенефициент.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“. Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ - 578 426 лева, а продължителност му е 18 месеца.

Основната цел на проекта е изграждане на ефективна, ориентирана към потребителите администрация, чрез развитие на качествени електронни административни услуги за гражданите и бизнеса, осигурени по различни електронни канали за достъп.

Проектът предвижда значително подобряване на административните процеси в държавния орган. С изпълнението на проекта ще се постигне осезаемо облекчаване на бизнеса и гражданите при заявяване, вкл. по електронен път (за бизнеса) и предоставяне достъп до електронни регистри и услуги (за бизнеса и гражданите). Едновременно с това ще се осигури прозрачно управление, повишаване скоростта на обработка и качеството на предоставяната информация.

Сред специфичните цели на проекта са пълно електронизиране на вътрешноведомствената комуникация чрез въвеждане на Административна-информационна система, изграждане на съвременна и устойчива администрация чрез разработване на оптимизиран модел на административните процеси, позволяващ електронизиране на Позитивния лекарствен списък и регистрите на НСЦРЛП.

От полза за обществото ще бъдат подобряване на качеството на обслужване и повишаване на информираността, чрез изграждането на публични регистри и внедраване на удобни за потребителя електронни услуги, достъпни по различни електронни канали за достъп.

Проектът е в подкрепа на изпълнение на Стратегията на правителството за електронно управление и изграждане на една модерна администрация в здравеопазването, ориентирана „с лице към хората”.

Още новини

RSS виж всички

С++ за начинаещи

Стартира записване за курс в 2 части - "Основи на програмирането" и "Въведение в програмирането със C++" за начинаещи.

Цялостен Java SE курс

Пакет от 3 курса - "Основи на програмирането", "Въведение в програмирането с Java" и "Java SE 8" на уникална цена от 749* лева вместо регулярните 1365 лева.

Основи на Софтуерното Тестване

Обучението ще бъде в дневна и/или вечерна форма с обща продължителност от 12 часа. Основи на Софтуерното Тестване е насочен към всички, които желаят да работят и да се развиват в областта на Софтуерното Тестване

ИТ кариера с Open Academy

Кажете "Да" на кариера в ИТ сферата с новото издание на инициативата Open Academy 2018. Ако сте мотивирани и амбициозни, ако имате интерес и желание за професионално развитие в ИТ сферата, Open Academy е правилното решение.

Първи стъпки и Основни концепции в роботиката и програмирането

Скъпи приятели, на 20.01.2018г. стартира курсът ни "Първи стъпки и Основни концепции в роботиката и програмирането".