ПУ „Паисий Хилендарски“ приключи проект за близо 500 хил. лева

Дата: 22 Декември 2014г.

С проект на стойност 498 275.74 лева Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ усъвършенства управлението и информационната си инфраструктура, съобщи ръководителят на проекта – ректорът на висшето училище проф. д-р Запрян Козлуджов. Проект „Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)” по Договор №BG051PO001-3.1.08-0041 е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, която се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Срокът на изпълнение бе 20 месеца, а целта създаване на информационна инфраструктура (ИнфоИ) от тип „електронен университет“, базирана на средства за интегриране и стандартизиране на разнотипни информационни системи и използване на модерна нормативна база, иновативни технологии и автоматизация на управлението.

В резултат на успешното изпълнение на СИРИУС висшето училище може да се похвали, че е постигнало конкурентни предимства и качествено управление на дейности в различни сфери на висшето образование – обучение, преподаване, изследвания, администриране и др., включително и предоставяне на широк спектър от електронни административни услуги от типа „на едно гише“, подчерта ректорът.

Новите технологии позволиха въвеждане в управлението на т. нар. „зелени информационни технологии“. Благодарение на ИнфоИ е възможно моделиране и управление на образователния процес при различните студенти. Същевременно с това се осигурява и автоматизация на преподавателския труд – планиране и отчитане на учебната и научно-изследователската дейност, подготовка на електронни курсове и създаване на тестове и др., разказа координаторът на проекта проф. д.м.н, Георги Тотков зам.-ректор.

Специфична цел на проекта бе създаването на информационната инфраструктура ИнфоИ от тип „електронен университет”, която да бъде базирана на научно обосновани стандарти, усъвършенствана нормативна база и иновативни технологии и средства за управление. Създаването на СИРИУС включваше иницииране на процес на интеграция със съществуващи и действащи университетски информационни системи и бази от данни.

За осъществяването на интеграцията бе използван специфичен подход – създаване и поддържане на т. нар. „електронни портфолиа“. Те представляват виртуални модели на участващите в ИнфоИ субекти (академични ръководства, студенти, преподаватели и служители) и университетски звена (основни и първични звена, служби и отдели), на базата на които се осъществява тяхното участие в типични университетски сфери на дейност – обучение, преподаване, изследвания и управление..

Осигурен е отдалечен оторизиран достъп на потребителите до техните е-портфолиа, автоматизирано въвеждане и „безкнижно“ обработване на данни, както и прилагане на иновативни технологии, сред които и електронно подписване на документи, разполагани в многофункционален университетски архив. За целта са издадени сертификата за електронен подпис на 300 членове на академични ръководства, преподаватели и служители.

Нормативната база за управление на информационната инфраструктура ИнфоИ се осъвременява, като промяната основно засяга правилници, ръководства и регламенти за експлоатация, както и стандарти и форми за администриране, и за трансфер на електронни документи. Обновени са и вътрешните критериални системи за оценяване на качеството в обучението, изследванията, управлението и конкурентоспособността.

Усъвършенствани са 3 подсистеми за управление съответно на учебния процес, на финансовите, материалните и кадровите потоци от дейности и на качеството на университетското образование, поясни проф. д-р Запрян Козлуджов.

В резултат, трите подсистеми се внедряват и тестват в управлението на Пловдивския университет като цяло, в отделни факултети, катедри, филиали и отдели. Паралелно с внедряването на СИРИУС, за запознаване с усъвършенстваните информационни системи са проведени обучителни семинари с 450 университетски потребители в Пловдив, Смолян и Кърджали – над 375 студенти, 50 преподаватели и 25 служители. Подобрените подсистеми на СИРИУС са тествани от близо 500 студенти, преподаватели и служители.

Университетският информационен център е реновиран, развита е нова сървърна архитектура, подходяща за разполагане на СИРИУС.

Разкрита е специализирана софтуерна лаборатория за разработване на иновативни информационни и управленски системи. За поддръжка на СИРИУС в лабораторията ще работят екипи от преподаватели, докторанти и студенти, които ще се ангажират с разработване на нови иновативни университетски информационни и управленски системи.

 

Още новини

RSS виж всички

С++ за начинаещи

Стартира записване за курс в 2 части - "Основи на програмирането" и "Въведение в програмирането със C++" за начинаещи.

Цялостен Java SE курс

Пакет от 3 курса - "Основи на програмирането", "Въведение в програмирането с Java" и "Java SE 8" на уникална цена от 749* лева вместо регулярните 1365 лева.

Основи на Софтуерното Тестване

Обучението ще бъде в дневна и/или вечерна форма с обща продължителност от 12 часа. Основи на Софтуерното Тестване е насочен към всички, които желаят да работят и да се развиват в областта на Софтуерното Тестване

ИТ кариера с Open Academy

Кажете "Да" на кариера в ИТ сферата с новото издание на инициативата Open Academy 2018. Ако сте мотивирани и амбициозни, ако имате интерес и желание за професионално развитие в ИТ сферата, Open Academy е правилното решение.

Първи стъпки и Основни концепции в роботиката и програмирането

Скъпи приятели, на 20.01.2018г. стартира курсът ни "Първи стъпки и Основни концепции в роботиката и програмирането".

Mega Communication Ltd.

Mega Communication Ltd.

Адрес:
Пловдив 4023, бул. "Освобождение" №3, офис 336
Телефони:
+359 32 993 215
+359 882 82 91 68