ПУ „Паисий Хилендарски” стартира проекти за трансфер на иновативни технологии на стойност 1,4 млн. лева

Дата: 18 Декември 2012г.

Своите най-нови проекти за създаване на Технологичен център и Офис за технологичен трансфер, на обща стойност 1,4 млн. лева, представи днес Пловдивският университет „Паисий Хилендарски”. Двата проекта са резултат от успешно спечелени конкурси по Оперативна програма „Конкурентоспособност“, чийто Управляващ орган в България е Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Договорите бяха подписани преди дни, а работата по проектите ще продължи през следващите две години, обясни зам.-ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски” проф. д-р Невена Милева.

Проектите ще подпомогнат реализирането на стратегията на ПУ „Паисий Хилендарски”, която е ориентирана към изграждането на ефективна система за развитие и подпомагане на приложните изследвания, иновационната дейност и трансфера на технологии. Това включва трансформиране на идеи и научни разработки в иновативни пазарни продукти, процеси и услуги, както и иницииране и подпомагане на съвместни проекти за трансфер на технологии между науката и бизнеса на национално и международно равнище.

Екотехнологиите ще бъдат в технологичния фокус на центъра. Той ще оперира в две основни направления: молекулярни биотехнологии и екологични информационни и комуникационни технологии (ИКТ). В него ще се извършват научни изследвания, ориентирани към приложения и мултиплициране в практиката за получаване на икономически резултати. Ще бъдат изградени мобилни и динамични изследователски екипи от учени, с възможности за осъществяване на сътрудничество и коопериране с други технологични и изследователски центрове в Европа, и за участие в международни изследователски програми, обясни проф. Милева.

Екипът на офиса за технологичен трансфер ще работи в тясна интеграция със специалистите на Технологичния център и ще разшири обхвата от дейностите му в областта на технологичния трансфер чрез осигуряване на достъпни R&D услуги – т. нар. услуги за изследване и развитие (Research&Development Services).

Ще се предлагат също правна, маркетингова и логистична подкрепа за комерсиализиране на разработки на учените и на фирми от региона и страната. Офисът ще съдейства за създаване на съвместни екипи от преподаватели и студенти от ПУ „Паисий Хилендарски” и от специалисти от фирмите по решаване на т. нар. „тесни места” в техните производствени процеси и усъвършенстване на предлаганите продукти.

Това е ниша, която на този етап не е разработена в България. Тя ще обслужва „звеното” между работните резултати и пътя към пазара, коментира доц. д-р Иван Чалъков, който ще ръководи Офиса за технологичен трансфер. Ще дадем възможност на нашите докторанти да се подготвят и за бъдещата си професионална реализация в бизнеса, защото те ще могат да проследят пълния цикъл на производство на даден продукт, а след това и неговото предлагане и налагане на пазара, обясни доц. д-р Илия Илиев, който ще оглави Технологичния център.

Подготовката за кандидатстването по двата проекта и за тяхната ефективност продължи една година, разказа проф. Милева. Целта ни е след като изтече двугодишният им срок, Центърът и Офисът сами да се издържат. Те ще предлагат иновативни и печеливши за бизнеса услуги. С фирмите, които искат да създават нови продукти, ще бъдат сключвани договори за конфиденциалност. Авторските права за патента ще се поделят поравно между колектива от висшето училище и фирмата поръчител.

Пловдивският университет има дългогодишни традиции в изследователската и развойна дейност. Преди дни приключи реализацията на проект за иновационен инкубатор, наречен „Университетски център за трансфер на знания и технологии „Пълдин“ и финансиран с вътрешни ресурси на университета, разказа още зам.-ректорът проф. Милева. В рамките на проекта успешно са реализирани няколко приложни разработки на учени от Факултета по физика и инженерни технологии, от Биологическия и от Химическия факултети. Три от тях са на ниво завършени изделия. Предстои и патентоване на продукт, изработен в рамките на проекта – магнитна помощна дъска. Тя има три оригинални елемента, а изработването й е било по поръчка на училища, обясни доц. д-р Теменужка Йовчева, ръководител на иновационния инкубатор.

Успешните ни програми за обучение на кадри за бизнеса – за мобилните, цифровите и кабелните оператори в страната, както спечелените проекти за близо 6 млн. лева за иновативни дейности с безвъзмездно или частично финансиране, ни дават увереност да открием през новата академична година две нови специалности с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” – „Телекомуникации с мениджмънт” и „Телематика” в Техническия колеж в Смолян, който е част от структурата на ПУ „Паисий Хилендарски”. Новите програми ще създават професионалисти, хора, които веднага ще могат да се реализират на пазара на труда. Ако проявят желание, те ще могат да следват и магистърски програми във Факултета по физика и инженерни технологии на Пловдивския университет, уточниха от висшето училище.

Изпълнението и на двата проекта – Технологичен център и Офис за технологичен трансфер, ще помогне за повишаването на приложния характер на изследванията в Пловдивския университет. В допълнение на това работата по двата проекта ще допринесе за повишаване на нивото на изследователската и развойната дейност във фирмите, като им оказва експертна помощ и предоставя достъп до уникална научна апаратура и друга технологична инфраструктура. Като резултат на работата по проектите ще се повиши и правната култура на преподавателите, студентите и предприемачите от фирмите в региона по отношение на защитата и управлението на интелектуалната собственост.

Работата по проектите стартира през декември, а първите реални резултати се очаква да бъдат отчетени през юни-юли 2013 г., уточни проф. Милева.

 

Още новини

RSS виж всички

С++ за начинаещи

Стартира записване за курс в 2 части - "Основи на програмирането" и "Въведение в програмирането със C++" за начинаещи.

Цялостен Java SE курс

Пакет от 3 курса - "Основи на програмирането", "Въведение в програмирането с Java" и "Java SE 8" на уникална цена от 749* лева вместо регулярните 1365 лева.

Основи на Софтуерното Тестване

Обучението ще бъде в дневна и/или вечерна форма с обща продължителност от 12 часа. Основи на Софтуерното Тестване е насочен към всички, които желаят да работят и да се развиват в областта на Софтуерното Тестване

ИТ кариера с Open Academy

Кажете "Да" на кариера в ИТ сферата с новото издание на инициативата Open Academy 2018. Ако сте мотивирани и амбициозни, ако имате интерес и желание за професионално развитие в ИТ сферата, Open Academy е правилното решение.

Първи стъпки и Основни концепции в роботиката и програмирането

Скъпи приятели, на 20.01.2018г. стартира курсът ни "Първи стъпки и Основни концепции в роботиката и програмирането".

Mega Communication Ltd.

Mega Communication Ltd.

Адрес:
Пловдив 4023, бул. "Освобождение" №3, офис 336
Телефони:
+359 32 993 215
+359 882 82 91 68