Приключиха успешно дейностите по проект „Надграждане на информационно-комуникационната среда на БИМ чрез по-нататъшна интеграция, разработка на нови и подобряване на съществуващи софтуерни модули”

Дата: 09 Юли 2015г.

На 06 юли 2015 г. в зала „Сити“ в хотел Бест Уестърн Сити Плюс Хотел Български институт по метрология (БИМ) проведе информационен ден във връзка с приключването на проект „Надграждане на информационно-комуникационната среда на БИМ чрез по-нататъшна интеграция, разработка на нови и подобряване на съществуващи софтуерни модули”.
По време на събитието бяха представени всички дейности, които са предмет на проекта, както и подробно бяха презентирани новите административни услуги, които БИМ ще предлага. На потребителите бяха детайлно разказани и постигнатите резултати от изпълнявания проект.
Дейностите по проект „Надграждане на информационно-комуникационната среда на БИМ чрез по-нататъшна интеграция, разработка на нови и подобряване на съществуващи софтуерни модули“ са финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет“ по силата на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-32-8/24.01.2014г. Съгласно него е надградена информационно-комуникационната среда на БИМ, чрез разработка и внедряване на 2 нови електронни услуги и 2 регистъра.
Електронните административни услуги, предоставяни от БИМ, са достъпни през портала на института, който е разработен в изпълнение на проект: „Оптимизиране на процесите по предоставяне на услуги на Българския институт по метрология (БИМ). БИМ – доставчик на електронни административни услуги“, като в настоящия проект е надграден и усъвършенстван с предоставянето на нови две електронни услуги.
Новоразработените електронни административни услуги и регистри са:
1. Регистрация на фирми, извършващи ремонт и сервиз на фискални устройства (ФУ)
2. Оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП
3. Регистър на одобрените за използване типове средства за измерване.
4. Регистър на извършените от БИМ първоначални и последващи проверки на средства за измерване.
 

Още новини

RSS виж всички

С++ за начинаещи

Стартира записване за курс в 2 части - "Основи на програмирането" и "Въведение в програмирането със C++" за начинаещи.

Цялостен Java SE курс

Пакет от 3 курса - "Основи на програмирането", "Въведение в програмирането с Java" и "Java SE 8" на уникална цена от 749* лева вместо регулярните 1365 лева.

Основи на Софтуерното Тестване

Обучението ще бъде в дневна и/или вечерна форма с обща продължителност от 12 часа. Основи на Софтуерното Тестване е насочен към всички, които желаят да работят и да се развиват в областта на Софтуерното Тестване

ИТ кариера с Open Academy

Кажете "Да" на кариера в ИТ сферата с новото издание на инициативата Open Academy 2018. Ако сте мотивирани и амбициозни, ако имате интерес и желание за професионално развитие в ИТ сферата, Open Academy е правилното решение.

Първи стъпки и Основни концепции в роботиката и програмирането

Скъпи приятели, на 20.01.2018г. стартира курсът ни "Първи стъпки и Основни концепции в роботиката и програмирането".