Успешно приключи изпълнението на проект „Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти-ефективна и модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса“

Дата: 28 Октомври 2015г.

 На 28.10.2015 г. Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти проведе заключителна пресконференция относно представяне и запознаване с резултатите и приключването на дейностите по проект „Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти – ефективна и модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса“, в изпълнение на договор 13-31-13/11.04.2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“.
В рамките на събитието бяха представени целите на проекта, реализираните дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта. Участие в пресконференцията взеха официални лица, представители на целевите групи – граждани и бизнес, журналисти от различни медии, екипът по управление на проекта, членовете и служителите от НСЦРЛП.
Успешната реализацията на проекта ще доведе до подобряване на административните процеси в държавния орган, чрез внедряване на Административно-информационна система, която осигурява условия за електронен документооборот и автоматизирано поддържане и актуализация на публичните регистри на НСЦРЛП.
С изпълнението на проекта се създават и внедряват електронни административни услуги, създават се средства за интернет достъп до съдържанието на публичните регистри, осигурява се прозрачно управление и качествeно административно обслужване.
Проектът е в подкрепа на изпълнение на Стратегията на правителството за електронно управление и изграждане на модерна администрация в здравеопазването, ориентирана „с лице към хората”.

Още новини

RSS виж всички

С++ за начинаещи

Стартира записване за курс в 2 части - "Основи на програмирането" и "Въведение в програмирането със C++" за начинаещи.

Цялостен Java SE курс

Пакет от 3 курса - "Основи на програмирането", "Въведение в програмирането с Java" и "Java SE 8" на уникална цена от 749* лева вместо регулярните 1365 лева.

Основи на Софтуерното Тестване

Обучението ще бъде в дневна и/или вечерна форма с обща продължителност от 12 часа. Основи на Софтуерното Тестване е насочен към всички, които желаят да работят и да се развиват в областта на Софтуерното Тестване

ИТ кариера с Open Academy

Кажете "Да" на кариера в ИТ сферата с новото издание на инициативата Open Academy 2018. Ако сте мотивирани и амбициозни, ако имате интерес и желание за професионално развитие в ИТ сферата, Open Academy е правилното решение.

Първи стъпки и Основни концепции в роботиката и програмирането

Скъпи приятели, на 20.01.2018г. стартира курсът ни "Първи стъпки и Основни концепции в роботиката и програмирането".